Velkommen til Boldreel.net
Boldreel-slægtens hjemmeside

Forord

Jens Karl Boldreel

  1. Selma Farnanda Carla (Putte)

  2. Zenia Benny Bodil (Kylle)

  3. Olaf Bernhard Edvart Carrel

  4. Niels Robert Jørgen (Nelle)
Anders Boldreel
Jens Christian Boldreel
Bonne Mikal Boldreel
Alfred Marius Boldreel
Niels Karl Boldreel

Ordbog
Kontakt

Selma Farnanda Carla Boldreel (Putte)



”Selma og Zenia” ved drivhus på Lindevangsvej 12, Risskov
Selma og Zenia ved drivhus "Søbo” Lindevangsvej 12, Risskov.
Selma til venstre.





Den 10. juni 1909. bliver datteren Selma Farnanda Carla Boldreel født i Århus, døbt den 25. juli 1909 i Vor Frue Kirke Århus, af pastor Hansen..

Datter af:
Direktør Jens Carl Edelfort Jnsen Boldreel og hustru Fernanda Christense Schultz - 21 år.

Faddere:
Forældrene. Grosserer Marius Marcussen og Hustru. Købmand Jens Jensen.

Ved fødselen boede familien Søndergade 20, 1. sal i Århus.

Selma Farnanda Carla Boldreel er født Boldreel, da navneændringen kom ved kongelig bevilling af 21. juli 1905 – Christian den IX.





Selma Farnanda Carla er konfirmeret den 13. april 1924 (palme søndag) i Århus Domkirke.

Ved konfirmationen boede familien i "SØBO" på Lindevangsvej 12 Risskov.





Den 25. maj 1932 bliver Selma Farnanda Carla Boldreel gift med bogholder Thomas Peter Jensen Hindtoft i Vejlby Kirke (Århus).

Thomas Peter Jensen er født den 13. maj 1905 i Stjær By ved Framlev/Galten vest for Århus, søn af urmager Jens Peter Jensen og hustru Ane Elisabeth Marie Kristine Sørensen af Stjær by. - 24 år.

Faddere:
Barnets moder. Gårdejer Anders Sørensens hustru Marie, Herskind. Gårdejer Anders Sørensen, Herskind. Lærer Christian Jensen, Aarhus. Barnets fader.

Ved fødsel boede familien i Stjær by vest for Århus.…

Thomas Peter Jensen er konfirmeret den xx. måned 1919 i ? kirke.

Thomas Peter Jensen er ikke født Hindtoft - Hindtoft er tilføjet iflg. navnebevis 26. marts 1931 fra politikreds nr. 39 Hasle Herred med flerer, Aarhus.

Thomas Peter har en søster Anna Jensen, født 22. marts 1902 i Stjær og døbt 18. maj 1902 i Stjær Kirke.

Urmager Jens Peter Jensen er født 20. juni 1874 i Lillering Framlev Sogn - søn af urmager og husmand Rasmus Peter Jensen og hustru Ane Hansen af Lillering 27 år. Ane Elisabeth Marie Kristine Søresnen er født 5. december 1879 i Faarup, datter af husmand Thomas Peter Sørensen og hustru Maren Jensen i Stjær. Parret blev viet i Stjær Kirke 6. november 1901.



Thomas Peter Jensen Hindtoft
Thomas Peter Jensen Hindtoft








Ægteparret Selma Farnanda Carla Boldreel og Thomas Peter Jensen Hindtoft får 2 børn - tvillinger:

Frits Hindtoft født den 7. maj 1938 i Århus.

Lone Elisabeth Hindtoft født den 7. maj 1938 i Århus.





Nekrolog ved Selma død i 1995
Nekrolog ved Selma død i 1995
i Århus Stiftstidende



Selma Dødsannoince 1995
Selma dødsannonce i Århus Stiftstidende






Thomas Peter Hindtoft dør 07. februar 1990 og begraves på Århus Nordre Kirkegård.
Selma Farnanda Carla Hindtoft dør 08. juli 1995 og begraves på Århus Nordre Kirkegård.



Frits Hindtoft



Den 07. maj 1938 blev sønnen Frits Hindtoft født i på F. I. J. Århus og døbt i Vejlby Kirke, ved Århus 26. august 1938, af sognepræst Bendt.

Søn af:
Rejsesekretær Thomas Peter Jensen Hindtoft og hustru Selma Farnanda Carla Boldreel - 28 år.

Faddere:
Moderen bar barnet. Grosserer Johannes Emil Christensenn, Borgporten Århus. Godsforpagter Hans Jørgen Tranberg og hustru Zenia Benny Bodil Tranberg f. Boldreel. Lønborggaard pr. Vostrup ved Tarm. Faderen.

Ved fødsel boede familien Ahornvej 6, Risskov.

Frits er konfirmeret den 05. oktober 1952 i Risskov kirke.





Den xx. måned 19xx bliver Frits Hindtoft gift med Soli ..... X by Kirke.



Soli ..... er født den xx. måned 19xx - i xx By, datter af ... .... og hustru ... ...., døbt i x by xx. måned 19...

Faddere:
Ikke oplyst.

Ved fødsel boede familien





Ægteparret Frits Hindtoft og Soli .... er barnløst.






Lone Elisabeth Hindtoft



Den 07. maj 1938 blev dattren Lone Elicabeth Hindtoft født i på F. I. J. Århus og døbt i Vejlby Kirke, ved Århus 26. august 1938, af sogneprøst Bendt.

Dastter af:
Rejsesekretær Thomas Peter Jensen Hindtoft og hustru Selma Farnanda Carla Boldreel - 28 år.

Faddere:
Fru Zenia Benny Bodil Boldreel, gift med Godsforvalter Hans Jørgen Tranberg, Lønborggaard pr. Vostrup ved Tarm. Grosserer Johannes Emil Christensenn, Borgporten Horsens. Forældrene.

Ved fødsel boede familien Ahornvej 6, Risskov.

Lone Elisabeth er konfirmeret den 05. oktober 1952 i Risskov kirke.







Den xx. måned 19xx bliver Lone Elisabeth Hindtoft gift med Preben Rovsing i Vejlby Kirke.



Preben Rovsing er født den 02. maj 1939 - i xx By, søn af ... .... og hustru ... ...., døbt i x by xx. måned 1939.

Faddere:
Ikke oplyst.

Ved fødsel boede familien


Ægteparret Lone Elisabeth Hindtoft og Preben Rovsing får 2 børn:

Kim Rovsing født den 28. oktober 1967 i xx by.

Jes Rovsing født den xx. måned 19xx i xx by.




Preben Rovsing dør 11. marts 2004 og begraves fra xx kirkegård.







Kim Rovsing



Den 28. oktober 1967 blev sønnen Kim Rovsing født i xx by og døbt i xx kirke xx. måned 1967.

Søn af:
Preben Rovsing og hustru Lone Elisabeth Hindtoft – 29 år.

Faddere:
Ikke oplyst

Ved fødsel boede familien…

Kim er konfirmeret den xx. måned 1981 i ? kirke.





Den xx. måned 19xx bliver Kim Rovsing gift med ... ... X by.




Ægteparret Kim Rovsing og ... .... får 2 børn:

Emely Rovsing født den xx. måned 19xx i XX By.

Karoline Rovsing født den xx. måned 19xx i XX By.



Jes Rovsig



Den xx8. måned 196x blev sønnen Jes Rovsing født i xx by og døbt i xx kirke xx. måned 196x.

Søn af:
Preben Rovsing og hustru Lone Elisabeth Hindtoft – 31 år.

Faddere:
Ikke oplyst

Ved fødsel boede familien…

Jes er konfirmeret den xx. måned 1983 i ? kirke.



Den xx. måned 19xx bliver Jes Rovsing gift med ... ... X by.




Ægteparret Jes Rovsing og ... .... får 1 barn:

xxx Rovsing født den xx. måned 19xx i XX By.



















Niels Erik Boldreel
Marts, 2006
Opdateret den 23. oktober 2012


Niels Erik Boldreel
Niels Erik Boldreel