Velkommen til Boldreel.net
Boldreel-slægtens hjemmeside

Forord

Jens Carl Boldreel

  1. Selma Farnanda Carla (Putte)

  2. Zenia Benny Bodil (Kylle)

  3. Olaf Bernhard Edvart Carrel

  4. Niels Robert Jørgen (Nelle)
Anders Boldreel
Jens Christian Boldreel
Bonne Mikal Boldreel
Alfred Marius Boldreel
Niels Karl Boldreel

Ordbog
Kontakt

Jens Karl Edelfort Jensen Boldreel

Jens Carl Edelfort Boldreel som repræsentant Jens Carl Edelfort Boldreel

Den 25. maj 1882 blev sønnen Jens Karl Jensen født, døbt den 15. oktober 1882 i Nørre Galten Kirke. – i familien kaldet ”onkel Jens”.

Søn af:
Niels Karl Jensen murer i Vinterslev og hustru Ane Mette Kirstine Andersen 30 år.

Faddere:
Barnets morfar (Anders Sørensen Degn) Ane Margrethe Andersen og Niels Møller Vinterslev, Jens Karl Thomsen Hadsten og Søren Karl Andersen.

Nr. Galten Kirke Nr. Galten KirkeJens Carl er konfirmeret den 11. april 1887 i Ødum Kirke.

Ødum Kirke Ødum KirkeJens Karl er kolonialuddannet – måske startede han sin karriere i Ødum – siden han er konfirmeret i Ødum Kirke, men i sin levnedsbeskrivelse, skriver han selv, at han er kolonial uddannet i Århus.

Så vidt det vide, har Jens Karl ikke været indkaldt til forsvaret og dermed ikke aftjent værnepligt.

I januar måned 1905, indsendte Anders (broder til Jens Karl) ansøgning om navneændring til Århus Amt – han søgte på familiens vegne – der var en del korrespondance mellem Amtet og Justitsministeriet, inden det blev bevilliget – original ansøgning er på nærværende ikke fundet i arkiverne.

Ved kongelig bevilling af 21. juli 1905 – Christian den IX. – fået lov til at bære navnet Boldreel, således at navnet fremover er Jens Carl Edelfort Jensen Boldreel

Første gang navnet ses anvendt officielt, er på et postkort i september måned 1906, samt i en anbefaling skrevet til Jens Carl Edelfort i 1903

Forside af brevkort Bagside af brevkort
Brevkort fra september måned 1903
Den 15. oktober 1907 bliver Jens Karl gift med Fernanda Christence Schultz i Århus Domkirke.

Århus Domkirke Århus Domkirke
Fernanda Christence Schultz er født den 4. september 1886 i Berlin, datter af skomagersvend Conrad Bernhard Frederik Schultz og hustru Dorthea Maria Frederiksen (23 år).

Fernanda er døbt i Århus Domkirke den 21. november 1886.

Faddere var:
Fisker Fr. Rasmussens Hustru, Fyrbøder J. Andersens Hustru, Fyrbøder Carl Frederiksen og Skomager A. Pedersen

Conrad Bernhard Frederik Schultz og hustru Dorthea Maria Frederiksen boede i Dynkarken 5 i Århus.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvor og hvornår Fernanda’s forældre er født, men iflg. Sejers Arkiv på Århus Lokal arkiv, er der døds annonce i Aarhus Stiftstidende 11. januar 1907 Arbejdsmand Bernhard Conrad Frederik Schultz, Fiskergade 7A død den 10. januar 1907 45 år.
Indrykket af Marie Schultz født Frederiksen.

Det ser ud som om Dorthea Maria Schultz’s far hedder Carl Frederiksen.

Fernanda Christence Schultz , som 18 årig Fernanda Christence Schultz , som 18 årig (1904)Det er ikke helt klart for mig, hvor mange søskende Fernanda Christence havde og om de var yngre eller ældre.

Iflg. Sejers Arkiv på Århus lokal arkiv, er der i Aarhus Stiftstidende følgende dødsannonce.

Vor søn og broder Garver Bernhard Schultz
Er død den 8. december 1910
Marie Schultz Poulsen, F. Poulsen
Carl Schultz og hustru
J. C. E. Boldreel og hustru
Hansine HansenSer ud som om, afdøde garver Bernhard Schultz, Carl Schultz og Hansine Hansen var søskende, kunne også se ud til at moderen Marie Schultz var gift igen efter mandens død i 1907.Ægteparret Jens Karl Edelfort Jensen Boldreel og Fernanda Schultz Boldreel får 4 børn:

Selma Fernanda Carla Boldreel(Putte) født den 10. juni 1909 i Århus.

Zenia Benny Bodil Boldreel (Kylle) født den 26. februar 1912 i Århus.

Olaf Bernhard Edward Carrel Boldreel født den 15. speptember 1918 i Odense.

Niels Robert Jørgen Boldreel født den 28. oktober 1927 i Århus.


I henhold til kirkebogen, boede Jens Karl Edelfort Boldreel i Søndergade 44, Århus ved vielsen, formoder dette var parrets nye fælles bopæl.
Det er lidt svært at vide helt præcis hvor Fernanda Christence og Jens Karl Edelfort boede ved og efter deres bryllup, første gang de er opført i Århus Vejviseren er i 1907 udgaven.
Her står at Jens Carl Edelfort havde Agentur-, Inkasso- & Assuranceforretning, i Bruuns Gade 14,1. sal – om de også boede privat I Bruuns Gade 14 – er ikke oplyst.
Ejendommen Bruuns Gade 14, blev nedrevet i forbindelse med jernbanens udvidelse i begyndelsen af 1900 tallet.

I 1908 udgaven er adressen ændret til Søndergade 41, 1. sal – formentligt på grund af Bruuns Gade 14 blev raget ned, i forbindelse med udgravning til udvidelsen af jernbanen.

Søndergade 39-41,  Århus - Marts 2005
Søndergade 39-41, Århus - Marts 2005I Århus Vejviseren årgang1909 står at Jens Carl Edelfort er direktør for ”Terras” filial for Jylland, med adresse Søndergade 60 – i årgang1910 som agent med adresse Søndergade 20,
I 1911 og 1912 årgangene generalagent på Banegårdsgade 41.


Bülows Gade 56, Århus – Marts 2005 Frederiks Allé 135, Århus - Marts 2005

Til venstre Søndergade 60 - til højre Søndergade 20, begge Århus og fra Marts 2005I årgangene 1913 og 1914 assurancekontor Banegårdsgade 41, samt købmand i Schleppegrells Gade 28.

Schleppegrells Gade 28,  Århus - Marts 2005
Schleppegrells Gade 28, Århus – Marts 2005.I årene 1915 – 1917 – forretningsfører i Banegårdsgade 41.
I vejviseren 1918 er Jens Karl Edelfort ikke længere opført – måske fordi de er flyttet Lindevangsvej 12 Risskov.
I årgang 1919 – igen på adresse Banegårdsgade 41, med klasselotterikollektion.

Link..
Flere af de steder hvor familien har boet i Århus, er ejendommene enten blevet ombygget og moderniseret, flere er endog revet ned for at give plads til byfornyelse og byudviklingen, dette gælder blandt andet området omring Dynkarken, Bruuns Gade, Banegårdsgade og Banegårdspladsen – på www.aarhusbilleder.dk findes der et pænt arkiv med billeder af ejendomme, steder, personer og begivenheder i Århus – prøv selv at søge på hjemmesiden.
Alle billederne på nettet, samt flere – da alle billeder endnu ikke er scannet ind, ligger fysisk på Lokal Arkivet Århus Bibliotek.


I de følgende årgange af vejviseren, er Jens Karl Edelfort ikke nævnt, da vejviseren på den tid alene dækkede Århus Kommune og ikke omliggende sognekommuner.
På Erhvervsarkiver I Århus er der nogle huller i vejviseren for årgangene omkring krigen, årgang 1945 til 1947 samt 1949 – 1953 mangler.
Næstegang de er opført I Vejviseren for Århus 1954/55 med adresse Lindevangsvej 12, Risskov.
Sidste gang der er opført I vejviseren er årgang 1959….

”Søbo”  Lindevangsvej 12, Risskov  - Marts 2005
”Søbo” Lindevangsvej 12, Risskov – Marts 2005.Jens Carl Edelfort Boldreel etablerede sig som selvstændig købmand i Schleppegrells Gade 28 – i april måned 1912, i egen ejendom.

Købmandsforretningen afhændede han i 1914, hvor han tiltrådte stillingen som forretningsfører ved De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark ”DSK” og redaktør ved Dansk Handelsblad.
Det var ikke fordi købmandsforretningen gik dårligt – som han selv skriver i ”levnedsberetningen” i 1941 efter udnævnelsen til Ridder af Dannebrog – havde han en sund forretning i egen stor ejendom i et godt kvarter på Frederiksbjerg i Århus.
Nej det var interessen og lysten til organisationsarbejdet der trak – han følte ikke købmændene ar stærkt nok organiserede, og brugte resten af livet til at opbygge, udvide og styrke sammenholdet i Købmandsforeningerne i Danmark.
Han blev ved 25 års jubilæet den 1. maj 1939 dekoreret med De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark ”DSK” højeste udmærkelse ”Guldmedalje” samt diplom i ramme, med følgende tekst:
”Organisationen har hermed villet udtrykke sin taknemmelige Paaskønnelse af det udmærkede og fortjenstfulde Arbejde, som De gennem den lange Aarrække her udført til Gavn for den danske Købmandsstands Trivsel og Velfærd”.
1.maj 1954, fejrede han 40 års jubilæum som forretningsfører for De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark ”DSK”

Det er ikke helt klart hvornår han fratrådte stillingerne som forretningsfører for De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark ”DSK” og redaktør ved Dansk Handelsblad – men iflg. en artikel i Aarhuus Stiftstidende den 23. maj 1957 ved hans 75 års fødselsdag, ophørte hans virke som forretningsfører og redaktør et halvt år forinden, måske ved årsskiftet 1956-57 - han afløstes som redaktør ved Dansk Handelsblad af svigersønnen Thomas Peter Hindtoft Jensen.

Jens Carl Edelfort Boldreel var også i mange år aktiv i foreningen Dansk Arbejde, hvor han aldrig forsømte en lejlighed til at fremhæve købmandsstandens nationale pligt til at sælge landsmænds varer.

Jens Carl Edelfort Boldreel var inden han blev forretningsfører for De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark ”DSK”, medlem af bestyrelsen i Aarhus Handelsforening af 1887. I forbindelse med Aarhus Handelsforening af 1887 50 års jubilæum 5. januar 1937, udgav han en bog ”Aarhus Handelsforening af 1887, 50 års jubilæum 1887 – 1937 5. januar” Bogen findes på Lokal Arkivet Århus Bibliotek nr. 65.07.

I 1913 stiftede han Frederiksbjerg Grundejerforening, iflg. Aarhuus Stiftstidende 11. juni 1913, valgt som formand for foreningen – en post han beklædte i 9 år.

Iflg. notits i Aarhuus Stiftstidende 19. november 1913, er han opstillet på den Borgerlige liste til Ligningskommissionsudvalget i Århus.

I 1941 bliver Jens Carl Edelfort Boldreel udnævnt til ridder af Dannebrog, og i 1952 ridder af 1. grad – begrundelse i 1941 var hans indsats som forretningsfører for De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark og specielt i Sønderjylland efter genforeningen i 1920 – begrundelse i 1952 var hans 40 års virke for detailhandlernes stand..
Kilde:
Original dokumenter fra udnævnelsen til Ridder af Danebrog, fra Ordenskapitet på Amalienborg.

takkebrev 1941 side 1


takkebrev 1941 side 2


takkebrev 1941 side 3


takkebrev 1941 side 4


takkebrev 1941 side 5


takkebrev 1941 side 6


takkebrev 1941 side 7
takkebrev 1941.


takkebrev 1952
takkebrev 1952.

Niels Karl og Karen Marie 25 års bryllupsdag
Niels Carl og Karen Marie 25 års bryllupsdag,
Den 4. maj 1942 – Karen Marie og Niels Carl Boldreels sølvbryllup i Bjørnkjær.
Siddende forrest sølvbrudeparret, pigen ved Niels Carl er endnu ikke genkendt,
stående i første række, herren yderst med cigar er en bror til Niels Carl,
men hvem kan måske være Alfred Marius,
derefter følger Selma, Amanda, Nicolas Jacinto, Tove, Rosalia, Julia, Jens Christian, Ane Marie,
og skjult bag hende måske Robert, Bonnie, og yderst til højre Fernando

.

Niels Karl og Karen Marie 28 års bryllupsdag
Familie foto ved Niels Carl og Karen Marie 25 års bryllupsdag,
Den 4. maj 1942 – Karen Marie og Niels Carl Boldreels sølvbryllup i Bjørnkjær.

”Fest i Risskov
Fest i Risskov - med folkedansere.I Boldreel familien var eller havde man er tæt sammenhold, med Jens Carl Edelfort Boldreel som den samlende – familien mødtes ofte hos på ”Søbo” i Risskov, hvor han boede sammen med hustruen Fernanda også kaldet ”Tante Nanda” – desuden kørte de ofte på besøg hos familien. Dette sammenhold forsvandt eller gik i opløsning ved deres død i 1950’erne, familien var jo også blevet noget større og ret spredt geografisk, så det var naturligt at det gik i opløsning.

”Familie opstilling ved
Familie opstilling ved "Søbo".
Kilde:
40 års jubilæum artikel i Århus Stiftstidende 29. april 1954.

Startede grundejerforening og 75 Købmandsforeninger.

”Har praktiseret ordsproget ”Ingen arbejder forgæves”

ET GAMMELT ORDSPROG siger: Ingen arbejder forgæves. Det har redaktør og forretningsfører J. C. E. Boldreel, villa ”Søbo” på Lindevangsvej i Risskov, praktiseret – med rige resultater.

Lørdag den 1. maj har J.C. E. Boldreel i 40 år været forretningsfører for De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark og rejsende redaktør ved ”Dansk Handelsblad”.

For 40 år siden opgav J.C. E. Boldreel en blomstrende købmandsforretning i Aarhus far at blive forretningsfører for De Samvirkende Købmandsforeninger, der dengang var en ganske lille organisation. Forinden havde Boldreel været medlem af bestyrelsen for Aarhus Handelsstandsforening af 1887, g han fattede en glødende interesse for at få købmændene samlet i en fast organisation.

I sin nye stilling som forretningsfører rejste han ud i landet, cyklede fra butik til butik og talte Købmandsforeningernes sag, arrangerede møder og holdt foredrag – og resultatet af hans arbejde blev 75 nye Købmandsforeninger.

Medlemstallet i de gamle foreninger mere end fordoblede han ved sin agitation. Efter genforeningen i 1920 tog Boldreel fat blandt de sønderjyske købmænd og fik dem organiseret under den jydske centralorganisation.

Midlertidig i 38 år.

Han blev yderst populær blandt de sønderjyske købmænd – og det gjorde han også blandt de fynske, selvom de sendte protest-resolutioner, da han udpegedes til deres sekretær, efter at den fynske centralorganisation var truet af splittelse.

Sekretærposten var tænkt som midlertidig – men nu har han haft den i 38 år. Senere matte han også påtage sig at være kasserer for den fynske organisation.

Inden Boldreel blev knyttet til De Samvirkende Købmandsforeninger, havde han stiftet Frederiksbjerg Grundejerforening i Aarhus og været dens formand i ni år.

Et andet felt, der har haft hans levende interesse, er organisationen Dansk Arbejde. . Han har aldrig forsømt lejlighed til at fremhæve at fremhæve købmandens nationale pligt til at sælgelandsmænds varer.

J.C.E. Boldreel er ridder af Dannebrog af 1. grad, og han er dekoreret med De Samvirkende Købmandsforeningers hæderstegn i guld.Kilde:
Dansk Købmandsstand.
Faglig biografisk håndborg for den frie købmandsstand.
Udgivet på Forlaget Liber A/S København 1955.
Side 391.

Boldreel, Jens Carl Edelfort , forretningsfører, redaktør f. 25/5 1882 i Vinterslev pr. Hadsten, Randers Amt, søn af murermester Niels Jensen Boldreel; g. 15/10 1907 m. Fernanda Christence B., f. Schultz; udd. I kolonial i Århus og sen. virket i ledende stillinger indenfor kolonial en gros og assurancevirksomheder, selvstændig købmand med forretning i egen ejendom i Århus 1912-15, forretningsfører v. De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark samt redaktør af ”Dansk Handelsblad” s. 1914, sekretær og hovedkasserer f. Central-Organisationen af Købmandsforeninger i Fyns Stift s. 1920; tildelt De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark’s hæderstegn i guld 1939; dekorationer: R 1 (1952) og R (1941).
Adr. Lindevangsvej 12, Risskov.
Organisation: De Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Rådhuspladsen 16, København.Kilde:
Artikel i Aarhuus Stiftstidende 23. maj 1957.

75 aar.

En af pionererne indenfor De Samvirkende Danske Købmandsforeninger, redaktør, forretningsfører J. C. E Boldreel, Risskov, fylder i overmorgen 75 aar. Samvirksomheden blev startet i 1907 og har altsaa i aar 50 aars jubilæum, og fødselaren har været med i arbejdet næsten fra starten. Han har berejst landet paa kryds og tværs gaaet fra købmand til købmand, sammenkaldt til møder og holdt foredrag og derigennem medvirket ved starten af utallige af de lokale købmandsforeninger, som danner stammen i samvirksomheden. Samtidig har han været medarbejder ved Dansk Handelsblad, for hvilket han siden 1915 har drevet en omfattende annonce-akkvisition. Købmændene, ikke mindst i Jylland og paa Fyn, hvor hans hovedvirke har ligget, har meget at takke Boldreel for. Han har været med til at sammentømre deres organisationer, og der hersker personligt venskab mellem ham og mange købmænd landet over. Indtil for et halvt aar siden har han været paa farten og han beklæder stadig posten som sekretær i Den fynske centralorganisation af købmandsforeninger. Fødselsdagen i hjemmet i Risskov bliver en dobbelt festdag for den gamle pioner, idet en datter og svigersøn, redaktør Ths. P. Hindtoft og frue samme dag fejrer deres sølvbryllup.Fernanda Christence Boldreel dør den 5. september 1952 og begraves på Århus Nordre Kirkegård.
Jens Karl Edelfort Boldreel dør den 26. februar 1958 og begraves ligeledes på Århus Nordre Kirkegård.Niels Erik Boldreel
December, 2005
Opdateret den 07. november 2020

Niels Erik Boldreel

Niels Erik Boldreel