Velkommen til Boldreel.net
Boldreel-slægtens hjemmeside
Forord

Jens Christian Jensen Boldreel

Anders Jensen Boldreel

Jens Carl E. Jensen Boldreel

Bonne Mikal Jensen Boldreel

Alfred Marius Jensen Boldreel

Niels Carl Jensen Boldreel


Ordbog
Kontakt


Siden 1.januar 2006

Boldreel

Boldreel er vores familienavn og tages (købes) af sønnerne efter ægteparret muremester Niels Karl Jensen og hustru Mette Kirstine Andersen, Laurbjerg Sogn og Vinterslev i Nr. Galten Sogn, Hadsten by, Galten Herred og Randers Amt.

Niels Karl Jensen Mette Kirstine Andersen

Tanken bag denne slægtsbeskrivelse, er at få belyst hvornår og ikke mindst hvorfor navnet er kommet i brug i Danmark, desuden familiens historie samt hvem er hvem.

Navnet er og et relativt ungt familienavn. I ministerialbogen for Galten Sogn, er anført, at der er tilladelse til at bære familienavnet Boldreel ved kongelig bevilling af 21. juli 1905 – Christian den IX.
I henhold til sagsmappe fra Århus Amt N5 sag 309, har Anders Jensen i januar 1905 indsendt ansøgningen om navneændring, der er anført Anders Jensen med flere.
Ansøgningen er ikke i sagsmappen, der er alene 2 breve mellem Århus Amt og Justitsministeriet.
Første gang navnet ses anvendt officielt, er på et postkort i september måned 1906, samt i en anbefaling skrevet til Jens Carl Edelfort i 1903.

Der er delte meninger om hvorfra BOLDREEL navnet stammer – nogle mener det er af hollandsk oprindelse, medens andre mener det kan være et engelsk adelsnavn.
I henhold til oplysninger i ”Danske Efternavne” af Georg Søndergaard udgivet på Det Ny Lademann, København 1984 – er Boldreel et engelsk slægtsnavn, men ifølge forfatteren, har det ikke været muligt at få bekræftet oplysningerne.

Oplysningerne i slægtsbeskrivelsen, er dels indsamlet fra nulevende i slægten, og dels fra diverse arkiver, herunder tilgængelige arkiver på Internettet samt på Landsarkivet i Viborg.

På landsarkivet finder man bl.a. kirkebøger, folketællinger, præstens øvrige arkiver, lægdsruller, skifter ect.
I 1645/46 blev kirkebøgerne indført ved lov, og indtil den lov skal oplysninger søges i præstens andre arkiver. Indtil 1814 er kirkebøgerne med blanke sider, og ikke som nu i skemaform – præsterne skulle selv betale kirkebøgerne, så de blev udnyttet godt, og kun de mest nødvendige oplysninger blev indført, ligesom hvert hjørne blev udnyttet, papir var jo ret dyrt dengang.
I 1769 kom den første rigtige folketælling i Danmark, indtil første folketælling er det blandt andet kirkebøgerne og præsten øvrige notater, som danner grundlag for befolkningstallet.

Det har været vanskeligt at finde frem til vore forfædre, da man indtil 1856, hvor der kom en lov om navne, havde skiftende efternavne. I 1856 indførte man ved lov fastfrysning eller fastlåsning af efternavne, således at familienavnet herefter er Jensen
I 1904 vedtog man endnu en lov om navne, som gjorde det muligt at skifte efternavn uden at betale for det. Årsagen til loven var, at man gerne ville have nye navne, da navne som Andersen, Hansen, Jensen, Petersen, Sørensen ect. var meget almindelige, ja nærmest en masse betegnelse. Ved denne lov kunne man uden afgift, tage eller få et nyt efternavn, forudsat det havde relation til familien, eks. navnet på en gård eller lokalitet man boede.

Boldreel var ikke navnet på en gård eller en lokalitet, så derfor måtte man betale for at få navnet.

I slægtsbeskrivelsen, kan det ses at familien havde tætte bånd, og man ikke flyttede langt omkring – hele familien boede i og omkring Hadsten, foruden Hadsten sogn, også Galten Sogn, Ødum Sogn, Laurbjerg Sogn, Lyngå Sogn, Vitten Sogn, Haldum Sogn – altså i en radius af ca. 10 km. Da det var ret almindeligt at familierne fik en børneflok på 5 – 10, og sognene små, var de fleste nærmest i familie med hinanden.
Det er først generationen fra omkring år 1900, der efter endt skolegang samt uddannelse, brød ud af denne ring og flyttede til andre egne af landet.

I Boldreel familien havde man tidligere et meget tæt sammenhold, med Jens Carl Edelfort Boldreel, kaldet ”Onkel Jens”, og hustru Fernanda også kaldet ”Tante Nanda”, som det samlende led.
Familien mødtes ofte på ”Søbo” i Risskov, hvor de boede. Desuden besøgte de også ofte familien rundt om i landet, da de så vidt vides, var de eneste der havde egen bil.
Dette sammenhold forsvandt eller gik lidt i opløsning ved deres død i 1950’erne. Familien var jo også blevet noget større og ret spredt geografisk, så det var naturligt at det gik i opløsning.

Slægtsbeskrivelsen tager udgangspunkt i ægteparret muremester Niels Karl Jensen og hustru Mette Kirstine Andersen, med et afsnit der beskriver Jensen familien tilbage i tiden, samt seks afsnit der beskriver hver enkelt af Boldreel brødrenes familier til dato.

Alle brødrene fik sig en god og solid uddannelse, de 5 blev uddannet som smede, og en blev handels uddannet. De 5 ældste brødre valgte den traditionelle vej, fik ret hurtigt familie i Danmark og gode stabile stillinger – den yngste var lidt mere til oplevelse og eventyr.

5 af Brødrene Boldreel med deres koner
5 af Brødrene Boldreel med deres koner.

Bagest stående fra venstre Anders, Bonne, Ingrid Amanda, Marius, Fernanda Christense og Jens Carl.
Forrest siddende fra venstre Jensine, Klara, Ane Marie Sørine og Jens Christian.

Det er lidt usikkert hvornår og i hvilken anledning billedet er taget, billedet er taget hos en fotograf
på Vigerslev Alle i Valby - måske fra en familie fest hos Anders og Jensine omkrig 1930.
Bror Niels Carl og hans kone Karen Marie mangler
måske fordi de stadig boede i Argentina, de kom til Danmark maj 1932.
Brødrene Boldreel
Brødrene Boldreel.

Bagest fra venstre Marius, Bonne, Niels
Forrest fra venstre Anders, Christian og Jens Carl
Niels Erik Boldreel
December 2005.

Opdateret den 31. oktober 2020

Niels Erik Boldreel

Niels Erik Boldreel