Velkommen til Boldreel.net
Boldreel-slægtens hjemmeside

Forord

Jens Christian Boldreel
Anders Boldreel
Jens Carl E. Boldreel
Bonne Mikal Boldreel
Alfred Marius Boldreel

Niels Carl Boldreel
  1. Julia Aurora

  2. Fernando Christian

  3. Rosalia Kirstine

  4. Nicolas Jacinto

  5. Juan (Hans)
Ordbog
Kontakt

Niels Karl Jensen Boldreel

Niels Karl Jensen Boldreel


Den 21. november 1888 blev sønnen Niels Karl Jensen født, døbt i Galten Kirke den 16. december 1888 - i familien kaldet ”onkel Niels”.

Søn af:
Afdøde murer i Vinterslev Niels Karl Jensen og moderen anført til Mette Kirstine Andersen 36 år.

Faddere:
Niels Rasmussens hustru, Jens Peter Karlsens hustru og Anton Jensen af Vinterslev, Jens Peter Laursen af Galten og Søren Laursen Andersen af Hadsten.

Faderen døde den 7. maj 1888 på Randers Sygehus efter kvæstelserne fra en arbejdsulykke, han faldt ned fra et murerstillads ved Nørre Galten kirke – begravet den 15. maj 1888 fra Nørre Galten Kirke.
Niels Karl har således aldrig kendt sin far.


Nr. Galten Kirke Nr. Galten Kirke
I januar måned 1905, indsendte Anders (broder til Niels Carl) ansøgning om navneændring til Århus Amt – han søgte på familiens vegne – der var en del korrespondance mellem Amtet og Justitsministeriet, inden det blev bevilliget – original ansøgning er på nærværende ikke fundet i arkiverne.

Ved kongelig bevilling af 21. juli 1905 – Christian den IX. – fået lov til at bære navnet Boldreel, således at navnet fremover er Niels Karl Jensen BoldreelNiels Karl har boet og haft adresse i Århus, han er dog ikke nævnt i nogen årgang af Århus Vejviser.
Jeg har endnu ikke fundet frem til hvornår Niels Karl fraflyttede Nr. Galten Sogn - til og afgangsliserne i kirkebogen ophørte umiddelbart før år 1900.
Hans mor derimod, Mette Kirstine, flyttede til Århus omkring 1907, hun er opført i Århus Vejviser første gang i 1908 årgangen, med bopæl på Banegårdsgade 30 1. sal.


Niels Karl er konfirmeret den 05. april 1905 i Sankt Pouls Kirke, Århus.


Sct. Pauls Kirke Århus
Sct. Pauls Kirke ÅrhusNiels Karl Jensen, kom i lære som smed , og blev uddannet smed, måske også i Århus, da han boede i Århus ved konfirmationen.

I henhold til kirkebogen boede Niels Karl Jensen i Rosenkrantzgade 15 - han er ikke opført i Vejviseren for Århus i årene omkring 1903, kan skyldes han var under myndighedsalderen, og man ikke opfører ikke myndige i vejviseren.

På adressen Rosenkrantzgade 15, boede blandt andet "tøffelm." Rieke og "pudser" Olsen - måske boede han hos en af dem.

I Rosenkrantzgade boede der en smed ved navn Nygaard - men der er ikke anført husnummer, måske var Niels Karl i lære der.

Det forlyder også Niels Karls kan have været i lære ved en smed på Randers Landevej - denne vej skiftede navn til Niels Ebbesens Vej. På nr. 116 smed Petersen, og nr. 150 beslagsmed C. F. Bardino - kan måske være her han stod i smedelære.


Niels Karl, var mere levemand og til eventyr end de andre 5 brødre.

I år 1909 rejser Niels Karl udenlands – det er endnu uafklaret af hvilken årsag, omstændigheder, og hvilket mål han havde – men han kommer til Argentina.

Der er forskellige versioner af årsagen til han forlod Danmark.
En af dem går ud på, at han ikke ønskede at blive soldat, og emigrerede for at slippe for at aftjene sin værnepligt i det danske forsvar.
En anden går ud på, at han blev sendt ud af landet, fordi han var en skamplet på familien.
Han havde fået barn udenfor ægteskab – barnet Robert Niels blev født 10 december 1909, og adopteret af broderen Bonne Mikael og hans hustru Clara.
Det er ikke oplyst noget om årsagen til adoptionen, moderens alder og opholdssted – måske var hun for ung til at tage være på barnet – hun er senere blevet gift med anden mand og fået flere børn.
Jeg har endnu ikke kigget i ”adoptionssagen” – efter lov er de først tilgængelige efter 80 år eller 100 år – jeg vil undersøge dette på Landarkivet i Viborg.

På Udvandrerarkivet i Aalborg, er han ikke registreret som udvandret. Ligeledes er han heller ikke registreret eller opført på den amerikanske (USA) indvandrer arkiv.
Udvandrerarkivet registrerede ellers alle som havde valgt at udvandre, og forlod Danmark, her står f. eks. hvilket skib de er rejst med.
Måske har det ikke været meningen, at han ville eller skulle være borte så længe og heller ikke så langt væk – men blot et mindre eller kortere ophold i udlandet for at glemme kærligheden hjemme, og han er rejst over landegrænsen til Tyskland.


Jeg har ved venlig hjælp og henvendelse fra en mand, som har læst hjemmesiden, fået oplyst følgende fra en hjemmeside:

Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Paassenger List 1850-1934
about Niels Carl Boldral


Name: Niels Carl Boldral (sådan står der).
Departure Date: 20 Sep 1909
Estimated Birth Year: abt 1889
Age Year: 20
Gender: Männlich (Male)
Marital Status: ledig (Single)
Family: Household members
Residence: Aarhus
Ethniccity/Nationality: Dänemark (Danish)
Occupation: Schmied

Ship Name: König Wilhilm II.
Shipping Line: Hamburg-Amerika Line (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-AG)
Ship Type: Dampfschiff
Accommodation: Zwitschendeck
Ship Flag: Deutschland (Germany)
Port af Departure: Hamburg
Port af Arrival: Boulogne; Southampton; Vigo; Leixoes; Lissabon; Rio de Janeiro; La Plata (Argentina)Skibet som Niels Carl sejlede til Argentina med i 1909
Skibet "König Wilhelm II" som Niels Carl sejlede med til Argentina i september 1909Skibet hed "Kônig Wilhelm II" var bygget i Stettin, afleveret til Hamburg-Amerika Line 20. juli 1907.
det var i rutefart mellem Hamburg og Argentina anløb havnebyen "la Plata" ved La Plata flodens udmunding i Atlanterhavet tæt ved Bounos Aires
I 1917 blev skibet omdømt til "Madawaska" og kom under amarikansk flag, og indgik i den amerikanske militære flåde, som troppe transport under 1. verdenskrig.


Jeg har ikke undersøgt hvor og hvornår han fik udsted sit pas.Niels Carl i Argentina
Niels Carl i Argentina omkring 1910Så vidt vides var Niels Karl delvis selvstændig smed og ansat som smed på landbrug hos Ferdinand Petersen i Argentina – i Tres Arroyas og Cascallares, ikke langt fra Bounes Ares.

Høstarbejde i Argentina
Her er foto fra høstarbejde i Argentina
Niels Karl med den lyske skjorte og tørklæde siddende længst til højreNiels Carl Boldreel i 1912 Niels Carl i shorts
Niels Carl Boldreel i Argentina, billedet til venstre er fra 1912
Karen Maries Søster og svoger fra USA
Karen Maries Søster og svoger fra USA
Den 4. maj 1917 bliver Niels Karl gift med Karen Marie Pedersen i Argentina.

Karen Marie Pedersen er født den 29. januar 1889 i Hårby på Fyn, datter af husmand Hans Jensen og hustru Mette Pedersen.

Karen Marie var på jord omrejse med ældre søster – enten Maren Kirstine eller Karoline – da de nåede til Argentina, stod Karen Marie af og søsteren rejste videre.

Ægteparret Niels Karl Jensen Boldreel og Karen Marie Pedersen Boldreel får 5 børn:

Julie Aurora Boldreel født den 9. juli 1917 i Cascallares, Argentina.
Fernando Christian Boldreel født den 6. august 1918 i Cascallares, Argentina.
Rosalia Kirstine Boldreel , født den 18. juli 1920 i Cascallares, Argentina.
Nicolas Jacinto Boldreel , født den 3. juli 1922 i Cascallares, Argentina.
Juan Boldreel , født den 17. maj 1924 i Cascallares, Argentina.

Juan dør I 1925 af meningitis, og bliver begravet i Argentina.


De fem søskende i Argentina
De fem søskende i Argentina ca 1925
Fra venstre Rosalia, Juan, Julia, Fernando og Nicolas JacintoNiels Carl og Marie i Argentina
Niels Carl og Marie i Argentina.Børnene 1923 i Argentina Børnene 1928 i Argentina
Børnene i Argentina til venstre 1923 og til højre 1928
1923 - stående Rosalia og Fernando - siddende Julia og Jacinto
1928 stående fra venstre Rosalia, Julia og Fernando samt siddende JacintoKaren Marie med de 4 børn og Katrine
Karen Marie med de 4 børn og Katrine (en moster til Tante Anny)
billedet er taget i Argentina.Børnene 1923 i Argentina
Børnene ca. 1928 i Argentina.
Fra venstre Julia, Jacinto, Rosalia, Farnando
og en kammerat - Frederik Larsens SønDen første bil i Argentina
Karen Marie med de 4 børn og deres første bil i ArgentinaDen første bil i Argentina
Karen Marie med de 4 børn og deres anden bil i ArgentinaKaren Marie i haven i Argentina i 1930
Karen Marie i haven i Argentina i 1930Niels Carl pas & legimitationspapir fra Argentina Niels Carl pas & legimitationspapir fra Argentina


Karen Marie pas & legimitationspapir fra Argentina Karen Marie pas & legimitationspapir fra Argentina
Niels Carl og Karen Marie's pas & legimitationspapirer fra ArgentinaDen 4. maj 1932 kommer hele familien hjem til Danmark, fordi Karen Maries mor, Mette Pedersen, fylder 80 år det år, måske netop den 4. maj.
Det var noget af en rejse, en måned fra de forlod La Pata i Argentina og til de anløb Hamburg.
14 dage på Atlanterhavet efter de havde lastet kaffe i Rio, inden skibet anløb en europæisk havn - vist nok på Canarie Øerne, for at slutte i Hamburg.
Skibet hed "BAYERN" var bygget i Bremen og havde plads til 750 passagerer, det var i rutefart ved Hamburg Amerika Line, med jomfru rejsen i september måned 1921 til New York.
Der var 3 klasser på skibet, 3. klasses passagerer boede fortrinsvis på dækket. Enkelte passagerer overlevede ikke rejsen, døde undervejs og blev begravet i havet.

Skibet som de sejlede / krydsede Atlanterhavet  i 1932
Skibet "BAYERN" som de sejlede / krydsede Atlanterhavet i 1932Så vidt vides, var det meningen at familien skulle tilbage til Argentina igen – ikke bekræftet – men faktum er, at de blev i Danmark.

Familien slog sig ned i Snoghøj ved Fredericia, og Niels Carl fik arbejde som smed på Lillebæltsbroen.

Det var ret kort tid familien boede i Snoghøj, og Niels Carl arbejde på Lillebæltsbroen – det var for koldt for Niels Carl. At arbejde som smed på broen i åbent farvand. – han var jo vant til andre temperatur i Argentina.

Lillebæltsbroen under opførelse i 1930’erne.
Lillebæltsbroen under opførelse i 1930’erne.
Rosalia, Fernando, Nicolas Jacinto og Julia
Fra venstre Rosalia, Fernando, Nicolas Jacinto og Julia.De købte et landbrug "Moselund" i Brandstrup / Hesselballe ved Hjortshøj lidt Nord for Århus, og flyttede dertil den 19. december 1932.
Her drev de et almindeligt dansk blandet landbrug – dog med nogen vægt lagt på høns og ægproduktion.

Der var en meget tætte familiebåd og stor hjælpsomhed i familien – da de havde opholdt sig i Argentina mange år, og hjemkommet uden penge på lommen, hjalp brødrene Niels Karl økonomisk med at købe ejendommen – se nedenstående afskrift af brev fra 1933.

”Vi undertegnede fire Brødre, der ere Kautionister i Arbejdersparekassen, Aarhus for vor Broder Niels Boldreel for et samlet beløb paa To Tusind Kroner, erklærer herved, at ville betale samtlige Renter og Kapital for Broder Niels – for saa at give vor Broder Niels dette Beløb og saaledes, at hverken vi Undertegnede eller vore Arvinger har noget krav paa Niels med hensyn til førnævnte To Tusind Kroner. Når vi foretager dette Skridt er det for at muliggøre Broder Niels, at kunne låne yderligere Kapital og derved muliggøre, at han kan beholde sin lille Ejendom og herved oparbejde sig et hæderligt og smukt levebrød for sig, Hustruen og børn”.
Risskov 26/5-1933
JCE BoldreelDet var ikke lige det helt rigtige for en smed at være landmand.

Den 15. september 1941 flyttede de til Bjørnkær – mellem Sabro og Lading på rute 26 nordvest for Århus, på et frilands og handels gartneri. – dette gartneri drev de i forening med sønnen Nicolas Jacinto, som var blevet uddannet gartner.
De fremavlede planter og afgrøder til salg på GASA Auktion i Århus, de kørte til Århus hver morgen med friske afgrøder på hestevogn – endvidere havde de et privatsalg af udplantningsplanter i området fra salgsvogn, ligeledes fra hestevogn.

Gartneriet i Bjørnkær .
Gartneriet i Bjørnkær .Karen Marie i 1941.
Karen Marie i 1941 - jeg ved ikke om det er fra Moselund eller Bjørkjær.Jens Christian og Niels familie ved garneriet i Bjørnkjær
Famile billede ved gartneriet i Bjørnkjær.
Stående fra venstre Fernando, nr. 3 er Elly Magrethe Marie,
herefter Julia, Ane Marie Sørine, Karen Marie og Jacinto
Liggende i græsset Jens Christian og Niels Carl.
Hvem er nr. 2 mellem Fernando og Elly... - kan det være Thyra Nielsine Kristine..?Niels Karl og Karen Marie 28 års bryllupsdag
Niels Carl og Karen Marie 25 års bryllupsdag,
Den 4. maj 1942 – Karen Marie og Niels Carl Boldreels sølvbryllup i Bjørnkjær.
Siddende forrest sølvbrudeparret,
stående bagest fra venstre Nicolas Jacinto, Rosalia, Julia, Tove og Fernando

.

Niels Karl og Karen Marie 25 års bryllupsdag
Niels Carl og Karen Marie 25 års bryllupsdag,
Den 4. maj 1942 – Karen Marie og Niels Carl Boldreels sølvbryllup i Bjørnkjær.
Siddende forrest sølvbrudeparret, pigen ved Niels Carl er Margot, datter af Robert Niels,
stående i første række, herren yderst med cigar er en bror til Niels Carl,
men hvem kan måske være Alfred Marius,
derefter følger Selma, Amanda, Nicolas Jacinto, Tove, Rosalia, Julia, Jens Christian, Ane Marie,
og skjult bag hende måske Robert, Bonnie, og yderst til højre Fernando

.

Niels Karl og Karen Marie 28 års bryllupsdag
Familie foto ved Niels Carl og Karen Marie 25 års bryllupsdag,
Den 4. maj 1942 – Karen Marie og Niels Carl Boldreels sølvbryllup i Bjørnkjær.
Niels Karl og Karen Marie 25 års bryllupsdag
Niels Carl og Karen Marie 28 års bryllupsdag.

Den 4. maj 1945 – Karen Marie og Niels Carl Boldreels bryllupsdag.
Tyskerne kapitulerede.
13 årsdagen for hjemkomst til Danmark fra Argentina.
Familie foto fra omkring 1947
Familie billede fra midt i 40’erne - formentligt omkring 1947.
Stående fra venstre Aage, Jacinto, Julia og Fernando.
Siddende Rosalia, Marie, Niels Carl og Tove
På skødet Bent, Carlo og Connie.Marie <BR> og Niels Carl, måske sidst i 1940'erne
Marie og Niels Carl, måske sidst i 1940'erneInge, Karen Marie, Jacinto, Elna, Julia og Niels Erik.
Stående fra venstre Inge Mathiesen, Karen Marie, Jacinto, Elna, Julia
og forrest Niels Erik.På gartneriet kom der gennem en årrække en ferie pige fra København – det var Inge Mathiesen, søster til Tove – Fernandos kone.
Inge Mathiesen blev gift med Mogens Hvalsø, der blev sognepræst på Als.

Karen Marie, ferie pigen Inge Mathiesen samt Elna
Karen Marie, ferie pigen Inge Mathiesen
samt Elna – Jacintos kone – på en bænk i en park i Århus.Et kraftigt haglvejr i sommeren 1951 ødelagde afgrøderne totalt og nærmes ruinerede familien, og Nicolas Jacinto, med familie måtte flytte til Århus og tjene til dagen og vejen der.

Niels Carls helbred var svagt, så de afhændede ejendommen / gartneriet, da han ikke havde kræfter til at genopbygge efter haglskaderne.

De flyttede til et lille hus få hundrede meter fra gartneriet – jeg ved ikke om de lejede sig ind eller købte.

Niels Karl bliver ramt af en hjerneblødning, og dør 25. oktober 1953, begraves på Lading Kirkegård.

Karen Marie flytter efter en kort tid ind på 1. sal hos Holger Pedersen på modsatte side af vejen hvor gartneriet lå.
Karen Marie bliver også ramt af en hjerneblødning, sker i oktober måned 1963 – efter kort tids ophold på Amtssygehuset i Århus, kommer hun til Gjern syge- og Rekreationshjem – her dør hun 29. april 1968, begraves ligeledes på Lading Kirkegård, begravelsen blev foretaget af Mogens Hvalsø.

Niels Carl og Marie gravten i Lading
Niels Carl og Marie gravsten i Lading


Lading Kirke
Lading Kirke


Niels Erik Boldreel
December, 2005

Opdateret den 08. november 2020

Niels Erik Boldreel

Niels Erik Boldreel