Velkommen til Boldreel.net
Boldreel-slægtens hjemmeside

Forord

Jens Christian Boldreel

Anders Boldreel
  1. Ragnhild

  2. Sigrid

  3. Karna

  4. Adler

  5. Børge

  6. Anny

  7. Else
Jens Christian Boldreel
Jens Carl E. Boldreel
Bonne Mikal Boldreel
Alfred Marius Boldreel
Niels Carl Boldreel

Ordbog
Kontakt

Anders Jensen Boldreel

Anders Boldreel

Den 29. oktober 1880 blev sønnen Anders Jensen født, døbt den 25. december 1880 i Laurbjerg Kirke - i familien kaldet ”onkel Anders”.

Søn af:
Indsidder og murer Niels Jensen af Laurbjerg og hustru Mette Kirstine Andersen 28 år.

Faddere:
Pige Ane Magrethe Andersen hos lærer Gam i Galten, Barnets moder, Husmand Anders Jensens søn og træskomager Anders Sørensen Degn begge Laurbjerg, samt væver og husmand Jens Carl Thomsen fra Hadsten.

Anders er konfirmeret den 30. september 1894 i Nr. Galten Kirke.

Anders som konfirmand Anders som konfirmand

Nr. Galten Kirke Nr. Galten KirkeAnders, kom i lære som smed, og blev formentlig også uddannet smed hos en mester de kaldte ”Lorentssmeden ”i Vinterslev ved Hadsten.

Brødrene: Christian, Anders & Bonne som smedesvende Brødrene: Christian, Anders & Bonne som smedesvende

Anders aftjente sikkert også sin værnepligt som dragon, ved Jydske Dragon Regiment i Århus.

Anders i militæruniform Anders siddende i militæruniform

Anders i militæruniformDen 18. oktober 1903 bliver Anders gift med Jensine Sørensen i Vor Frue Kirke Århus.

Jensine Sørensen er født den 15. november 1882 i Kasted ved Århus, datter af indsidder Rasmus Sørensen og hustru Karen Eskildsen af Kasted.
Døbt i Kasted Kirke 27. maj 1883.

Faderen Rasmus Sørensen er født 27. maj 1849 i Skovby ved Galten, moderen Karen Eskildsen er født 04. januar 1856 i Kasted ved Tilst.

Rasmus Sørensen blev tømrer omkring 1886.

Jensine var ældste af 7 søskende, øvrige søskende var:

Karoline Kristine Sørensen født 28. april 1884,
Else Marie Johanne Sørensen, født ??. ?? (efteråret) 1885.
Eskild Sørensen født 22. april 1877,
Rasmine Sørensen født 28. september 1888,
Agnes Johanne Sørensen født 27. januar 1890,
Søren Jensen Sørensen født 16. december 1891

Anders Boldreel nygift Anders Boldreel (Nygift)Ægteparret Anders Jensen Boldreel og Jensine Sørensen Boldreel får 7 børn:

Ragnhild Boldreel født den 18. november 1903 i Århus.

Sigrid Boldreel født den 26. juli 1905 i Århus.

Karna Boldreel født den 26. juli 1905 i Århus.

Adler Boldreel født den 24. maj 1909 i Århus.

Børge Boldreel født den 24. maj 1909 i Århus.

Anny Boldreel født den 09. august 1912 i Århus.

Else Boldreel født den 12. februar 1917 i Århus.


Der var stor børnedødelighed tidligere, mange børn døde inden de blev 1 år, kun de stærke og sunde børn overlevede den gang.
Dårlige og fugtige boliger, for tidligt fødte børn, manglende midler (økonomi) til at søge lægehjælp, epidemier og andre sygdomme på grund dårlig sundhedsvæsen ect., var ofte årsagen.
Børnedødeligheden ramte også Anders Boldreel og hans familie…

Oplysninger fra begravelsesprotokollen for Århus By.

Begravelsesprotokellen 1905 løbe nr 417 Sigrid Boldreel
Begravelsesprotokellen i Århus 1905 løbe nr 417 Sigrid Boldreel1905 døde Sigrid Vinsa Kamilla Trindlow Boldreel
Hun blev kun 9 uger, se kopi af begravelses protokollen
Familien boede på det tidspunkt i Jægergårdsvej 86 – vejen hedder idag Jægergårdsgade.

1909 døde Børge Darling Boldreel
I henhold til begravelsesprotokollen for 1909 løbe nr. 459, blev Børge blev 4 måneder, og begraves lørdag den 16. oktober 1909.
Familien boede på det tidspunkt i Bulowsgade 56, 2.

1910 døde Adler Darwin Boldreel
I henhold til begravelsesprotokollen for 1910 løbe nr. 17, blev Adler blev 10 måneder, og begraves lørdag den 9. april 1910.
Familien boede også på det tidspunkt i Bulowsgade 56, 2.I januar måned 1905, indsendte Anders ansøgning om navneændring til Århus Amt – han søgte på familiens vegne – i henhold til sagsmappe fra Århus Amt N5 sag 309, der var en del korrespondance mellem Amtet og Justitsministeriet, inden det blev bevilliget – original ansøgning er på nærværende ikke fundet i arkiverne.

Dokumenter fra sagsbehandlingen 1905 N 309
2 stk dokumenter fra sagsbehandlingen navneændring 1905 N 309


Ved kongelig bevilling af 21. juli 1905 – Christian den IX. – fået lov til at bære navnet Boldreel, således at navnet fremover er Anders Jensen Boldreel

Det vides ikke hvor Jensine og Anders boede efter deres bryllup, men i Kirkebogen for Vor Frue Sogn i Århus, står der at de boede Samsøgade 104 Århus i 1903 da Ragnhild blev født.

Samsøgade 104, Århus – Marts 2005 Jægergårdsgade 86, Århus - April 2005
Samsøgade 104, Århus – Marts 2005 og Jægergårdsgade 86, Århus april 2005I begravelsespapirerne står der at de boede Jægergårdsgade 86 i 1905, og Bülovsgade 56 i 1909 samt 1910.
Første gang de er opført i Århus Vejviseren er i 1907 udgaven.
Her står de til at være bo i Bülows Gade 56 – formentligt flyttet dertil i 1906.
I Århus Vejviseren år1911 står at de er flyttet til Frederiks Allé 135 – og i 1912 flyttet til Schleppegrells Gade 28.
Sidste gang de er opført i Århus Vejviseren er 1919 – med adresse Banegårdsgade 41, det er lige før de flytter til Vigerslevs Alle 9, Valby ved København.

Bülows Gade 56, Århus – Marts 2005 Frederiks Allé 135, Århus - Marts 2005

Bülows Gade 56, Århus – Marts 2005 og Frederiks Allé 135, Århus - Marts 2005Schleppegrells Gade 28,  Århus - Marts 2005
Schleppegrells Gade 28, Århus - Marts 2005
I henhold til tingbogsbekendtgørelse i Århuus Stiftstidende, den 9. oktober 1915, købte Smed Anders Boldreel ejendommen Montanagade 58 Århus af Togfører S. P. Sørensen, for kr. 33.250,00.
Det kan ikke ses i Århus Vejviser om han selv har boet i ejendommen, og det vides heller ikke om hvornår han har solgt den igen.

Montanagade 58, Århus – anno 2005
Montanagade 58, Århus – anno 2005

De Danske Statsbaner logo frem til 1972 DSB logo efter 1972

DSB De Danske Statsbaner logo til venstre frem til 1972 - nuværende til højre


Anders var smed, og arbejde mange år på DSB Centralværkstederne, først i Århus som kedelsmed og senere som værkmester samme sted, senere i København ligeledes som værkmester.
Han blev udnævnt til værkmester af 1. grad.
Det er ikke klart om hvornår Anders fik ansættelse ved DSB, eller der var andre ansættelses forhold inden DSB.


Vigerslevs Alle 9, Valby – anno 2005
Vigerslevs Alle 9, Valby – anno 2005


Niels Karl og Karen Marie 25 års bryllupsdag
Niels Carl og Karen Marie 25 års bryllupsdag,
Den 4. maj 1942 – Karen Marie og Niels Carl Boldreels sølvbryllup i Bjørnkjær.
Siddende forrest sølvbrudeparret, pigen ved Niels Carl er endnu ikke genkendt,
stående i første række, herren yderst med cigar er en bror til Niels Carl,
men hvem kan måske være Alfred Marius,
derefter følger Selma, Amanda, Nicolas Jacinto, Tove, Rosalia, Julia, Jens Christian, Ane Marie,
og skjult bag hende måske Robert, Bonnie, og yderst til højre Fernando

.

Niels Karl og Karen Marie 28 års bryllupsdag
Familie foto ved Niels Carl og Karen Marie 25 års bryllupsdag,
Den 4. maj 1942 – Karen Marie og Niels Carl Boldreels sølvbryllup i Bjørnkjær.
I Boldreel familien var eller havde man er tæt sammenhold, med Jens Carl Edelfort Boldreel som den samlende, dette startede allerede omkring år 1900, det siges at han hjalp moderen økonomisk, så hun kunne få de 2 sønner hjem igen fra deres pleje – efterfølgende mødtes familien ofte på ”Søbo” i Risskov, hvor han boede sammen med hustruen Fernanda også kaldet ”Tante Nanda”.
Dette sammenhold forsvandt eller gik i opløsning ved deres tante Nandas død i 1950’erne, familien var jo også blevet noget større og ret spredt geografisk, så det var naturligt at det gik i opløsning.


Anders Boldreel dør den xx. september 1942 og begraves på København Vestre Kirkegård.
Jensine Boldreel dør den xx. xxxx 1964 og begraves ligeledes på København Vestre Kirkegård..Niels Erik Boldreel
December, 2005


Opdateret den 18. marts 2012


Niels Erik Boldreel
Niels Erik Boldreel