Velkommen til Boldreel.net
Boldreel-slægtens hjemmeside

Forord

Alfred Marius Boldreel

  1. Karl Johan M (Kalle)

  2. Margit Elisabeth

  3. Aase Johanne
Jens Christian Boldreel
Anders Boldreel
Jens Carl E. Boldreel
Bonne Mikal Boldreel
Niels Carl Boldreel


Ordbog
Kontakt

Aase Johanne BoldreelDen 9. marts 1925 blev datteren Aase Johanne Boldreel født i Thisted, og døbt i Thisted Kirke den 28. juni 1925 - af sognepræst Møller.

Datter af:
Smed Alfred Marius Jensen Boldreel og moderen anført til Ingrid Amanda Rasmussen.

Faddere:
Moderen. Lokomotivfører Jens Andersen og hustu Katrine, Thisted. Kommis John Nissen, Thisted. Faderen.

Ved fødselen boede familien Jyllands Alle 15, Thisted.

Aase Johanne Boldreel er født Boldreel, da nanveændringen kom ved kongelig bevilling af 21. juli 1905 – Christian den IX.


Jyllands Alle 15, Thisted
Jyllands Alle 15, Thisted - Januar 2011
Aase Johanne er konfirmeret den ……… i ...... Kirke.

Aase Johanne blev uddannet i butik / forretning..Den 18.marts 1945 bliver Aase Johanne Boldreel gift med Stud. Med. Vagn Poulsen i Vor Frue Kirke Århus, af pastor Ole SØrensen.

Vagn Poulsen er født den 21. juni 1920 i Ramten By, Ørum Sogn søn af brugsudddeler Anker Sten Poulsen 25 år og hustru Anne Johanne Birgitte Christensen 22 år - Ramten-by, døbt 1. august 1920 i Ørum Kirke, af sognepræst M. Knudsen.

Faddere:
Barnet båret af moderen. Gårdejer Rasmus Brøgger Nielsen, Hvoer, og hustru Hanssine Elisabeth født Matthiasen. Partihandler Jens Peter Rasmussen, Bjerreville af Ramten.Vagn er konfirmeret den 07. oktober 1934 i Åby Kirke, Åbyhøj.

Ved konfirmationen var Vagn's far, Anker Sten Poulsen, brugsuddeler i Åbyhøj.
Måske boede familien Silkeborgvej 226 Åbyhøj.


Vagn bliver uddannet læge fra Århus Universitet eller Københavns Universitet.
Bliver først læge på Grenå Sygehus.
Senere læge på Randers Sygehus.
Som 38 årig bliver Vagn Poulsen praktriserende læge og får sin egen læge praksis i Randers.

Ægteparret Aase og Vagn bor i tjenestebolig på Grenå Sygehus ved Anettes fødsel.
Vestergade 38 i Randers.
Efter Vagn's død flytter Aase til Århus - boede ved sin død Lystrup Centervej.Ægteparret Aase Johanne Boldreel og Vagn Poulsen får 3 børn:

Janne Poulsen født den 7. september 1945 i Århus.

Anette Poulsen født den 8. august 1949 i Grenå.

Merethe Poulsen født den 4. august 1956 i Randers.Vagn Poulsen dør 10. august 1979 og begraves på De Ukendtes Gravplads, Nordre Kirkegård Århus.

Aase Johanne Boldreel Poulsen dør 19. april 2007 og begraves fra Handrup Kirke, Ebeltoft.

Merete og Aase Gravsted Handrup Kirke
Merete og Aase Johanne gravsten i Handrup ved Ebeltoft


Janne PoulsenDen 17. september 1945 blev datteren Janne Poulsen født på F.I.J. Århus og døbt i Åbyhøj kirke, 13. januar 1946, af postor Torp.

Datter af:
Stud. Med. Vagn Poulsen og hustru Aase Johanne Boldreel - 19 år.

Faddere:
Lokomotivmester Karl Johan Markus Boldreel, Hg. Bergstrømsvej 10 København. Læge Gunner Eversberg, Amtssygehuset, Grenå. Kontorassisten Ilse Poulsen, Helges Alle 19 Åbyhøj. Fru Margit Adelørn, Skolevangs Alle 19, Risskov.

Ved fødsel boede familien Silkeborgvej 217, Åbyhøj…

Janne er konfirmeret den xx. måned 1959 i Sct. Mortens Kirke, Randers.

Uddannelse:
Janne gik i skole i Søren Møllersgades Skole i Randers, afsluttede med real eksamen.

Janne boede Vestergade 38 Randers, sammen med forældrene.
Efter ægteskabet flyttet til Århus - Kathrinebjerg Parken, Stadion Alle, Skæring Hedevej og senest i Ebeltoft.


Uddannet defektrice og blobanklaborant

Beskæftigelse 1963 - 1967 defektrice - måske på sygehusapotek.
fra 1967 blodbanklaborant.

Hobby og interesser:
Yoga, havearbejde, håndarbejde, rejser, musik og teater.Den 11. april 1968 (skærtorsdag)bliver Janne Poulsen gift med Henrik Steenfeldt Jacobsen i Sct. Mortens Kirke, Randers by.Henrik Steenfeldt Jcobsen er født den 11. juli 1945 - Randers, Thygesens Boulevard 5, søn af repræsentant Aage Steenfeldt Jacobsen og hustru Christa Emilie Jensen, døbt i Sct. Peders Kirke Randers den 30. september 1945.

Faddere:
Forældrene. Repræsentant Malthe Levin Jensen, Århus. Forretningsfører Villy Jensen, Svendborg.

Ved fødsel boede familien måske på Thygesens Boulevard 5 Randers.,…

Henrik er konfirmeret den xx. måned 1959 i Sct. Peders Kirke Randers.

Uddanelse:
Henrik har studentereksamen - matematisk linie.
Cand. Merc.
Statsautoriseret revisor.

Beskæftigelse
Statsautoristeret revisor.

Henrik aftjente sin værneplifgt ved Jysk Luftværnsregiment 1965-1967 med rang af løjtnang af reserven.

Ægteparret Janne Poulsen og Henrik Steenfeldt Jcobsen får 1 barn:

Mark Steenfeldt Jcobsen født den 19. juli 1984 i xx by.
Mark Steenfeldt JacobsenDen 19. juli 1984 blev sønnen Mark Steenfeldt Jacobsen født i xx by og døbt i xx Kirke xx by xx. måned 1984.

Søn af:
Henrik Steenfeldt Jcobsen og hustru Janne Poulsen – 28 år.

Faddere:
Ikke oplyst

Ved fødsel boede familien…

Mark er konfirmeret den xx. måned 1998 i ? kirke.Annette PoulsenDen 08. september 1949 blev datteren Annette Poulsen født i Grenå og døbt i Grenå kirke, 23. oktober 1949, af provst Hein.

Datter af:
Læge Vagn Poulsen og hustru Aase Johanne Boldreel - 24 år.

Faddere:
Isenkræmmer Poul Adelørn og hustru Margit, Risskov. Lokomotivmester Karl Johan Markus Boldreel og hustru Inga, København. Frk. Ilse Poulsen, Mørke.

Ved fødsel boede familien på Sygehuset i Grenå.…Annette er konfirmeret den xx. måned 1963 i Sct. Mortens Kirke, Randers.

Den 15. august 1970 bliver Annette Poulsen gift med Erik Gydesen Søgaard i Mellerup Kirke, Mellerup by ved Randers.

Erik Gydersen Søgaard er født den 06. juli 1948 i Dronningborg ved Randers, søn af kontorassistent Henry Andersen Søgaard og hustru Anna Kathrine Nielsine Gydesen, døbt i Hospitalskirken under Sct. Mortens Kirke Randers 29. august 1948..

Faddere:
Forældrene. Førstelærer Anton Gydesen og hustru Aase, Himmelbjerggaarden. Regimentmusiker Svend Gydesen Nielsen, Artilleriet.

Ved fødsel boede familien Palstrupvej 1, Dronningborg, Randers

Erik er konfirmeret den 30. september 1962 i Sct. Mortens Kirke Randers.

Ved konfirmationen boede familien Gasværksvej 3, RandersÆgteparret Annette Poulsen og Erik Gydesen Søgaard får 2 børn:

Iben Søgaard født den 11. juli 1973 i Århus by.

Julie Søgaard født den 19. april 1970 i Tønder.
Iben SøgaardDen 11. juli 1973 blev datteren Iben Søgaard født i Århus og døbt i ChristiansKirken Århus, 06. oktober 1973.

Datter af:
Erik Gydesen Søgaard og hustru Annette Puulsen - 24 år.

Faddere:
Ikke oplyst.

Ved fødsel boede familien...…Iben er konfirmeret den 17. maj 1987 i i Vor Frue Kirke, Aalborg.

Den xx. måned 19xx bliver Iben Søgaard gift med xxx xxxxx i xx kirke, x by.

xxx xxxx er født den xx måned 197x i xx by, søn af .... xx og hustru ... ....., døbt i xxx kirken xx by xx. måned 19xx..

Faddere:
Ikke oplyst.

Ved fødsel boede familien...…

xxxxx er konfirmeret den xx. måned 198x i xxx Kirke xx by.Julie SøgaardDen 19. april 1980 blev datteren Julie Søgaard født i Tønder og døbt i Møgeltønder Kirke, 06. juli 1980.

Datter af:
Erik Gydesen Søgaard og hustru Annette Poulsen - 31 år.

Faddere:
Ikke oplyst.

Ved fødsel boede familien...…Iben er konfirmeret den 29. april 1984 i Zions Kirke Esbjerg.

Den xx. måned 19xx bliver Iben Søgaard gift med xxx xxxxx i xx kirke, x by.

xxx xxxx er født den xx måned 197x i xx by, søn af .... xx og hustru ... ....., døbt i xxx kirken xx by xx. måned 19xx..

Faddere:
Ikke oplyst.

Ved fødsel boede familien...…

xxxxx er konfirmeret den xx. måned 198x i xxx Kirke xx by.Merethe PoulsenDen 04. august 1956 blev datteren Merethe Poulsen født i Randers og døbt i Sankt Mortens Kirke Randers xx. måned 1956, af postor xx.

Datter af:
Læge Vagn Poulsen og hustru Aase Johanne Boldreel - 31 år.

Faddere:
Ikke oplyst

Ved fødsel boede familien Vestergade 38, Randers.…Merethe er konfirmeret den xx. måned 1970 i Sankt Mortens Kirke Randers.Merethe Poulsen dør 05. juni 1997 og begraves fra Handrup Kirke, Ebeltoft.

Merete og Aase Gravsted Handrup Kirke
Merete og Aase Johanne gravsten i Handrup ved Ebeltoft


Niels Erik Boldreel
Marts, 2006
Opdateret den 22. december 2013


Niels Erik Boldreel
Niels Erik Boldreel